La recherche du mot Circular error probable a un résultat
Aller à

EN FR Traductions pour circular

circular (n) [advertising] brochure (n) {f} [advertising]
circular (n) [advertising] dépliant (n) {m} [advertising]
circular (n) [advertising] prospectus (n) {m} [advertising]
circular (n) [business company] circulaire (n) {f} [business company]
circular (a) [shape] circulaire (a) {f} [shape]
circular (a) [shape] rond (a) {m} [shape]

EN FR Traductions pour error

error (n) [mistake] écart (n) {m} [mistake]
error (n) [mistake] erreur (n) {f} [mistake]
error (n) [mistake] faute (n) {f} [mistake]
error (n) [misunderstanding] conception erronée (n) {f} [misunderstanding]
error (n) [misunderstanding] malentendu (n) {m} [misunderstanding]
error (n) [misunderstanding] jugement erroné (n) {m} [misunderstanding]

EN FR Traductions pour probable

probable (a) [general] probable (a) [general]