La recherche du mot champion a 16 plusieurs résultats
FRFrançaisENAnglais
champion(n)[théorie - homme]{m} supporter(n)[théorie - homme]
champion(n)[intelligence - homme]{m} whizz(n)[intelligence - homme](informal)
champion(n)[intelligence - homme]{m} ace(n)[intelligence - homme](informal)
champion(n)[concours - homme]{m} champion(n)[concours - homme]
champion(n)[concours - homme]{m} winner(n)[concours - homme]
FRFrançaisENAnglais
champion(n)[concours - homme]{m} victor(n)[concours - homme]
FRSynonymes pour championENTraductions
étoile[virtuose]fngôi sao
aigle[virtuose]mđại bàng(n v)
vainqueur[sport]mngười chiến thắng
chef[personne, qualité]mđầu bếp(n v)
combattant[adversaire]mngười hiếu chiến(n)
soldat[protecteur]mbộ đội(n v)
défenseur[protecteur]mngười bảo vệ(n)
ami[adepte]mbạn
fidèle[adepte]chung thủy(adj n)
militant[adepte]phần tử tích cực(n)
partisan[adepte]mdu kích(n adj)
ENAnglaisFRFrançais
champion(n)[support - man] avocat(n){m}[support - man]
champion(n)[support - man] défenseur(n){m}[support - man]
champion(n)[support - woman] défenseur(n){m}[support - woman]
champion(n)[support - woman] avocate(n){f}[support - woman]
champion(n)[contest - man] champion(n){m}[contest - man]
champion(n)[contest - woman] championne(n){f}[contest - woman]
champion(n)[contest - man] vainqueur(n){m}[contest - man]
champion(n)[contest - woman] vainqueur(n){m}[contest - woman]
champion(n)[contest - man] gagnant(n){m}[contest - man]
champion(n)[contest - woman] gagnante(n){f}[contest - woman]

Anglais Français traductions

ENSynonymes pour championFRTraductions
sustain[uphold]содержа́ть(n v)
bear[uphold]медведь(m)
support[uphold]подде́ржка(n adj)
benefactor[backer]благотвори́тельница(n)
sponsor[backer]спо́нсор(n v)
defender[backer]защи́тник(adj adv n v)
supporter[backer]приве́рженка(n)
chief[position]шеф(m)
head[position]голова
first[position]в пе́рвую о́чередь(adj adv n)
escort[male escort]эскорти́ровать(n v)
cavalier[male escort]кавалери́ст(adj n)
gallant[male escort]щёголь(n)
hero[male escort](informalгерой(m)
chaperon[male escort]дуэ́нья(n v)
squire[male escort]оружено́сец(n v)
ally[defender]помо́щник(n adj)
conqueror[winner]покори́тельница(n)
warrior[fighter]солда́т(n v)
brave[fighter]инде́йский(adj n v)