Français Anglais
mêlée ouverte scrimmage
même still
même si even if
Míchel Salgado Míchel Salgado
Míkis Theodorákis Mikis Theodorakis
Mímir Mímir
Mîmâmsâ Mimamsa
Mînâkshî Meenakshi
Mónica Cruz Mónica Cruz
Móric Beňovský Móric Beňovský
Móric Esterházy Móric Esterházy
Móstoles Móstoles
môme gâté pampered child
Môn Mon language
Môns Mon people
Mödling Mödling
Möglingen Möglingen
Möhlin Möhlin
Möhnesee Möhnesee
Möhnesee-Wamel Möhnesee-Wamel
Mönch Mönch
Mönchaltorf Mönchaltorf
Mönchengladbach Mönchengladbach
Möngke Möngke Khan
Mönthal Mönthal
Mörel Mörel
Mörfelden-Walldorf Mörfelden-Walldorf
Mörigen Mörigen
Möriken-Wildegg Möriken-Wildegg
Mörschwil Mörschwil
Mörön Mörön
Mössingen Mössingen
Mötley Crüe Mötley Crüe
Mötschwil Mötschwil
Møre og Romsdal Møre og Romsdal
Música Popular Brasileira Música Popular Brasileira
Mûmak Mûmak
mûr ripe
mûr pour ripe
mûre blackberry
mûre (sauvage) blackberry
mûre noire black mulberry
mûre sauvage blackberry
mûrier blackberry
mûrier blanc white mulberry
mûrir mature
mûrissant maturing
Mûrti Murti
Mügeln Mügeln
Mühlacker Mühlacker
Mühlau Mühlau
Mühleberg Mühleberg
Mühlehorn Mühlehorn
Mühlethurnen Mühlethurnen
Mühlhausen Mühlhausen
Mühlheim an der Ruhr Mühlheim an der Ruhr
Mühltal Mühltal
Mülchi Mülchi
Mülhausen Mülhausen
Mülheim an der Ruhr Mülheim
Müller Müller
Müller-Thurgau Müller-Thurgau
Müllheim Müllheim
Mülligen Mülligen
Mümliswil-Ramiswil Mümliswil-Ramiswil
Münchenbuchsee Münchenbuchsee
Münchenstein Münchenstein
Münchenwiler Münchenwiler
Münchringen Münchringen
Münchweiler Münchweiler
Münnerstadt Münnerstadt
Münster Münster
Münster-Geschinen Münster-Geschinen
Münsterlingen Münsterlingen
Müntschemier Müntschemier
Mürzzuschlag Mürzzuschlag
Müstair Müstair
Müswangen Müswangen
Mütter Museum Mütter Museum
Mýa Mýa
Mývatn Mývatn
Māori Māori
Māori de Nouvelle-Zélande Māori language
Māori des îles Cook Cook Islands Maori
Māya Sakamoto Maaya Sakamoto
Măguri-Răcătău Măguri-Răcătău
Mănăstireni Mănăstireni
Mărculeşti Mărculeşti
Mărgău Mărgău
Mělník Mělník
Mġarr Mġarr
mœurs morals
Mœurs des Germains Germania
Mỹ Tho My Tho