Français Anglais
Avro Avro
Avro Aldershot Avro Aldershot
Avro Anson Avro Anson
Avro Lancaster Avro Lancaster
Avro Manchester Avro Manchester
Avro Vulcan Avro Vulcan
Avro York Avro York
Avrocar Avrocar
Avry Avry
AVS Video Converter AVS Video Converter
AVTOVAZ AvtoVAZ
Avully Avully
avunculaire avuncular
Avunculat Avunculism
Avusy Avusy
Avvocato Avvocato
Avène Avesnes
Avéron-Bergelle Avéron-Bergelle
AW AW
AWA AWA
Awadh Awadh
Awaji Awaji
Awan Awan dynasty
Awards of the Japanese Academy Japan Academy Prize
Away from the Sun Away from the Sun
AWD-Arena AWD-Arena
Awk AWK
AWStats AWStats
Awá Awá
Awélé Oware
Ax-les-Thermes Ax-les-Thermes
Axayacatl Axayacatl
axe axis
Axe de piston Gudgeon-pin
Axe de rotation Rotary axis
axe des abscisses x-axis
axe des cotes z-axis
axe des ordonnées y-axis
axe des x x-axis
axe des y y-axis
axe des z z-axis
Axe du Mal Axis of evil
Axe historique Axe historique
Axe polaire Polar axis
Axe Rome-Berlin Axis powers of World War II
Axe Rome-Berlin-Tokyo Axis powers
Axel Axel jump
Axel Frederik Cronstedt Axel Fredrik Cronstedt
Axel Oxenstierna Axel Oxenstierna
Axel Springer Verlag Axel Springer AG
Axel Thue Axel Thue
Axilisme Non-penetrative sex
Axillaire Axillar
axiomatique axiomatic
axiome axiom
Axiome de constructibilité Axiom of constructibility
Axiome de fondation Axiom of regularity
Axiome de la paire Axiom of pairing
Axiome de la réunion Axiom of union
Axiome du choix Axiom of choice
Axiomes de Peano Peano axioms
Axiomes des probabilités Probability axioms
Axion Axion
Axl Rose Axl Rose
Axone Axon
Axonométrique Axonometric
Axonème Axoneme
Axoum Axum
Aya Hirano Aya Hirano
Aya Hisakawa Aya Hisakawa
Aya Sugimoto Aya Sugimoto
Aya Ueto Aya Ueto
Ayaan Hirsi Ali Ayaan Hirsi Ali