La recherche du mot ersterer a 2 plusieurs résultats
Aller à
DEAllemandFRFrançais
ersterer(adj n)[first of aforementioned two items](adj n) celui-là(adj n)[first of aforementioned two items]
ersterer(adj n)[first of aforementioned two items](adj n) premier(adj n){m}[first of aforementioned two items]