Français Tchèque
planche prkno
planche à laver valcha
planche à roulettes skateboard
plancton plankton
planere zelkova
Planetologie Planetologie
planeur kluzák
Planeur de Gimli Gimli Glider
Planica Planica
planification plánování
planification de l'enseignement plánování vzdělávací
planification de l'espace physique plánování prostorové
planification de la construction plánování staveb
Planification familiale naturelle Přirozené plánování rodičovství
planification nationale plánování státní
planification politique plánování politiky
planification rurale zemědělské plánování
planification régionale plánování regionální
Planification stratégique Strategie
planification écologique plánování prostředí životního
planification économique plánování ekonomické
planning rozvrh
planning familial rodičovství plánované
planning industriel plánování průmyslové
Plano Rovina
Planorbidae Okružákovití
Planorbis corneus Okružák ploský
Plantain lancéolé Jitrocel kopinatý
plantation výsadba
plante rostlina
Plante annuelle Jednoletá rostlina
plante aquatique vodní rostlina
Plante carnivore Masožravé rostliny
Plante cobra Darlingtonie kalifornská
plante cultivée rostlina šlechtěná
plante du pied chodidlo
plante fourragère pícnina
plante grimpante rostlina popínavá
Plante herbacée Alkoholové kvašení
plante médicinale rostlina léčivá
plante sauvage rostlina planě rostoucí
plante textile rostlina textilní
plante tropicale rostlina tropická
plante à fleur rostlina krytosemenná
Plante à fleurs Krytosemenné
Plantule Embryo
planète planeta
planète bleue modrá planeta
Planète extra solaire Exoplaneta
planète naine trpasličí planeta
Planète Saturn Saturn
Planète tellurique Terestrická planeta
Planètes de la Guerre des étoiles Seznam planet ve světě Star Wars
Planétésimal Planetesimála
plaque odznak
Plaque antarctique Antarktická deska
Plaque de chien Ochranná známka
Plasma quark-gluon Kvark-gluonové plazma
plasma sanguin krevní plazma
Plasmide Plazmid
Plasmodesme Plazmodezma
Plasmolyse Plazmolýza
Plaste Plastid
plastique plast
plastique recyclable plast recyklovatelný
plat rovný