Tchèque Français
nezamýšlený involontaire
nezaměstnanost chômage
nezaměstnaný au chômage
nezapomenutelný inoubliable
Nezařazení Non-inscrits au Parlement européen
nezbytný basique
nezdar échec
nezdařilý infructueux
nezdravý malsain
nezhoubný bénin
Neziderské jezero Lac de Neusiedl
nezkušený inexpérimenté
Nezmar jeseteří Polypodiozoa
neznámý inconnu
Neznělá alveolopalatální frikativa Consonne fricative alvéolo-palatale sourde
Neznělá alveolární afrikáta Consonne affriquée alvéolaire sourde
Neznělá alveolární frikativa Consonne fricative alvéolaire sourde
Neznělá alveolární ploziva Consonne occlusive alvéolaire sourde
Neznělá bilabiální ploziva Consonne occlusive bilabiale sourde
Neznělá dentální frikativa Consonne fricative dentale sourde
Neznělá labiodentální frikativa Consonne fricative labio-dentale sourde
Neznělá palatovelární frikativa Consonne fricative post-alvéolo-vélaire sourde
Neznělá palatální ploziva Consonne occlusive palatale sourde
Neznělá postalveolární afrikáta Consonne affriquée post-alvéolaire sourde
Neznělá postalveolární frikativa Consonne fricative post-alvéolaire sourde
Neznělá retroflexní frikativa Consonne fricative rétroflexe sourde
Neznělá retroflexní ploziva Consonne occlusive rétroflexe sourde
Neznělá velární frikativa Consonne fricative vélaire sourde
Neznělá velární ploziva Consonne occlusive vélaire sourde
neznělý sourd
Nezofontovití Nesophontidae
neztužená vzducholoď ballon dirigeable
nezávazná konverzace papotage
nezávislost indépendance